Välkommen till Brottsofferjouren i Östra Östergötland

stat1

Brottsofferjouren Östra Östergötland är en ideell förening som arbetar för att stötta brottsdrabbade, vitten och anhöriga. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende. Till oss är alla välkomna, oavsett ålder, kön, etniskt härkomst, tro eller sexuell läggning. För oss är det den brottsdrabbade, vittnet eller de anhöriga som står i fokus och vi gör allt vi kan för att hjälpa till i den mån vi kan.

All vår hjälp är kostnadsfri och föreningen drivs genom avtal med Norrköpings kommun, projektmedel och gåvor.  läs mer»

Hur kan vi på Brottsofferjouren hjälpa dig?

Brottsofferjouren fungerar som ett komplement till samhällets resurser för brottsdrabbade människor och vår huvudsakliga uppgift är att ge stöd och information till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Förutom att ge medmänskligt stöd efter att man blivit utsatt för brott hjälper våra stödpersoner och vittnesstöd också till med att informera om rättsprocessen, fungera som stöd vid rättegångar samt även hjälpa brottsoffer vidare till professionellt hjälp om så skulle behövas. Alla våra brottsofferstödjare har avlagt tysthetslöfte och vill man inte så behöver man inte ens uppge sitt namn i kontakten med oss. All kontakt med oss är kostnadsfri. läs mer»

minipenn

Brottsofferjouren på Facebook