Välkommen till Brottsofferjouren i Östra Östergötland

stat1

Brottsofferjouren Östra Östergötland är en ideell förening som arbetar för att stötta brottsoffer, vittnen och anhöriga. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och alla, oavsett ålder, kön, etnisk härkomst, tro, sexuell läggning med mera, är välkomna till oss. För oss är det den brottsutsatte som står i fokus och vad vi kan göra för att hjälpa den och dess anhöriga.

All vår hjälp är kostnadsfri och föreningen drivs med hjälp av kommunbidrag, projektmedel och gåvor. Brottsofferjouren Östra Östergötland är verksam inom Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner och är en av fyra Brottsofferjourer i Östergötland. läs mer»

Hur kan vi på Brottsofferjouren hjälpa dig?

Brottsofferjouren fungerar som ett komplement till samhällets resurser för brottsdrabbade människor och vår huvudsakliga uppgift är att ge stöd och information till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Förutom att ge medmänskligt stöd efter att man blivit utsatt för brott hjälper våra stödpersoner och vittnesstöd också till med att informera om rättsprocessen, fungera som stöd vid rättegångar samt även hjälpa brottsoffer vidare till professionellt hjälp om så skulle behövas. Alla våra brottsofferstödjare har avlagt tysthetslöfte och vill man inte så behöver man inte ens uppge sitt namn i kontakten med oss. All kontakt med oss är kostnadsfri. läs mer»

minipenn

Brottsofferjouren på Facebook