”Han ska hämta dem på dagis. Vad ska jag göra?”

Förtvivlan hos mamman går inte att ta miste på, inte heller maktlösheten. Hon vill inget hellre än att skydda sina barn, men domstolen tycker något annat och istället för de övervakade umgängena en timma varannan vecka så ska nu barnen tillbringa varannan helg hos pappan, ensamma. De har aldrig tidigare varit hemma hos honom och framför allt är de rädda för honom efter att gång på gång fått bevittna hur han slagit deras mamma. Det finns en dom som styrker åtminstone ett tillfälle av misshandel.

 Tyvärr är de här samtalen inte ovanliga hos oss på Brottsofferjouren Östra Östergötland. Barn som upplever våld behöver inte själva blivit utsatta för fysiskt våld, det räcker med att de sett eller hört våldet i hemmet för att de ska sätta djupa spår hos dem. Däremot ökar risken för att de själva kan bli utsatta för fysiskt våld när de lever i en sådan miljö. Ungefär 10 % av alla barn i Sverige har någon gång bevittnat våld i hemmet, 5 % av dessa gör det ofta. I studien “Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa” uppgav femton procent av kvinnorna och tretton procent av männen att de under sin uppväxt hade sett eller hört fysiskt våld mellan föräldrarna. Därmed kan man konstatera att det här är ett tämligen stort problem som behöver tas på allvar och framför allt så behöver man också öka kunskaperna kring det.

Många barn upplever ofta våld i familjen och det finns forskare som hävdar att det till och med kan vara mer psykiskt skadligt för barnet att uppleva våld än att själva utsättas för våld. Studier visar att de här barnen kan utveckla PTSD i högre grad än barn som utsätts för andra trauman. Även de hot som ofta uttalas i samband med det fysiska våldet kan sätta väldigt djupa spår hos barnet. Att inte veta vad för stämning man ska mötas av när man kommer hem från skolan. Att inte våga ta hem kompisar för att leka ifall det blir bråk. Att inte ens veta om ens förälder lever när man kommer hem igen. Det är dessa barns vardag samtidigt som deras möjlighet att påverka till en positiv förändring är små, eller näst intill obefintliga. De här barnen ska många gånger efter en skilsmässa också själva umgås med den våldsamma föräldern. Det är förälderns rätt, men var finns barnets rätt? Vem lyssnar på barnets rädsla och vem ser till deras rätt att få vara trygga? De barn som har psykiska men efter vad de tvingats bevittna. De som slits mellan att försöka skydda den utsatte, men samtidigt behaga den våldsamme för att inte själva råka mer illa ut.

”Ska det behöva hända något allvarligt med barnen innan någon förstår?”, undrade den oroliga mamman. Ja, är det svar hon fått hittills. 

Är du utsatt för brott, vittne eller anhörig? Hos oss får du kostnadsfritt stöd, information och möjlighet till personliga möten. Ring oss på 011-10 28 89  eller maila: boj.norrkoping@telia.com