Förra veckan hade vi besök av moderaterna här på jouren i samband med att de skrivit en rapport om brottsbekämpning och brottsofferfrågor i Östergötland. 

Vi här på Brottsofferjouren Östra Östergötland kände oss faktiskt hedrade över att bli tillfrågade om att komma med kommentarer på den rapporten. Det är första gången på många, många år som ett politiskt parti faktiskt bett om vår åsikt i de här frågorna och att vi också kände att våra åsikter togs på allvar gjorde naturligtvis saken ännu bättre.
Nu var det till stora delar en mycket bra rapport och de tillägg vi hade att komma med var rätt få. Det som istället rörde sig mer i våra huvuden var hur det kommer sig att det endast är moderaterna som bett om vår åsikt i den här frågan. Arbetar inte de andra partierna med den här typen av rapporter? Eller tycker de kanske inte att vi har så mycket att komma med när det gäller att ha åsikter och kommentarer på den här typen av frågor?

Hur som helst så önskar jag att både politiker och andra i styrande ställning kunde ta sig tiden att förstå hur viktig vår förening egentligen är för de brottsdrabbade. Att vi många gånger är det enda stödet som finns att få för den utsatte och vilket jobb vi gör med de små medel vi har att tillgå.

Det värmde verkligen när Andréas Norlen och Sylvia Nilsson med intresse lyssnade på vad vi gör och vilken betydelse vårt arbete har för de brottsdrabbade. Det värmde än mer när de berömde oss för det enorma arbete vi utför, med de små medel vi har att tillgå och sedan också bad om våra visitkort för att kunna sätta upp dem i sin lokal.

Jag vill poängtera att vi som förening är partipolitiskt opartiska, utan vad jag vill ha sagt med det här är att även om vi är en förening så behöver vi också ibland få höra att vi gör ett bra jobb och är värda att satsas på. Det var något som Andréas Norlen och Sylvia Nilsson verkligen fick fram under sitt besök, vilket i sin tur gör att vi känner oss sedda och lyssnade till.
Jag ser fram mot att höra från de andra politiska partierna i länet för att få höra om deras visioner när det gäller brottsofferfrågor under kommande mandatperiod. För är det något vi är duktiga på här på Brottsofferjouren Östra Östergötland så är det just brottsofferfrågor.

/ Mia