Verksamhetsdokument

Här har vi samlat de dokument som vi tagit fram och som ligger till grund för vår verksamhet. Har du några frågor eller saknar någon information är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Stadgar för lokal förening  (55 Kb)
Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund. Förbundets stadgar antogs vid förbundsstämman i Kiruna den 24 maj 2003.

Brottsofferjourens Statistik 2008 (182 Kb)
Hjälpsökande fördelande på kön och ålder. Vem tog första kontakten med BOJ? Vilka typer av brott har drabbat de personer som tar kontakt med oss?

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsåret 2008  (65 Kb)
Sammanfattningsvis kan nämnas att vi i dagsläget är i akut behov av flera brottsofferstödjare och att de redan aktiva jobbar mycket hårt med att hjälpa alla de som söker sig till oss för att få stöd och hjälp. Vi kommer under året hålla kontinuerliga grundkurser varefter vi får ihop nya intresserade. Jag vill också framhålla att det många gånger inte bara är brottsoffret vi hjälper, utan inte allt för sällan finns det även föräldrar, syskon, vänner och andra anhöriga som också behöver stöd i det arbete som det innebär att komma igenom de krisreaktioner som ofta följer efter dem blivit utsatt för brott. Det arbete våra brottsofferstödjare utför är en enorm samhällsinsats och det ska inte förglömmas att de också utför den på sin fritid.

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2008  (40 Kb)
Att göra Norrköpings Brottsofferjour så känd som möjligt hos allmänheten för att därmed kunna nå fler människor som behöver vårt stöd och vår hjälp. Men vi ska även bedriva brottsförebyggande åtgärder så som vi gjort verksamhetsåret 2006 och 2007 samt förstås fortsätta med vår brottsofferstödjande verksamhet, vilken är grunden för hela föreningen. Förhoppningen är också att varje styrelseledamot kan ta ansvar för varsitt ansvarsområde utifrån intresse och tidigare erfarenheter för att därmed ytterligare effektivisera verksamheten.