Är det inte konstigt hur olika man kan se på kommunens olika kassor? I förra veckan kunde man läsa om hur den omdiskuterade utställningen som pågått under sommaren har gått back med miljoner kronor.

Bolaget förväntas göra en förlust med 16 miljoner kronor till årsskiftet, så det är inga småsummor vi pratar om. I en annan del av maktens korridorer pågår striden om vem som ska få ta del av de 200 000 kronorna som ska delas ut till den brottsofferjour som vinner upphandlingen. Visst har vi redan vunnit den, men den nyöppnade, konkurrerande brottsofferjour som startade upp i våras överklagade upphandlingen till Förvaltningsrätten så framtiden är fortfarande oviss. De hävdar att de har kvalité och att vi inte har det, vilket kan ifrågasättas starkt då de inte lyckas leva upp till sitt riksförbunds minimikrav ens. Fortfarande hänvisas alla kontakter till Telefoncentralen i Stockholm som har öppet 9-16 tre dagar i veckan och utökade tider till 19.00 två dagar. I upphandlingen står det tydligt att vi ska kunna vara nåbara även efter kontorstid, så där har man ju faktiskt inte uppfyllt kraven. Likaså när det gäller lokal och personal. Det finns mycket att säga om den här upphandlingen och den nyöppnade jourens agerande, men det är inte det jag ville lägga fokus på i det här inlägget, utan istället hur man från de styrandes håll ser på pengar. Så klart ska det finnas saker som roar oss Norrköpingsbor och som lockar hit turister från andra håll också. Det är gynnsamt för både handeln, hotell och turistnäringen. Sen är det tråkigt att det inte gick så som man hade tänkt sig och att man förväntas gå back med 16 miljoner kronor. Mycket pengar som hade behövts på många andra håll istället. När det sen kommer till brottsofferstöd så gällde upphandlingen att uppfylla diverse krav och den som kom med lägsta budet vann. Vi uppfyller alla krav, vilket bevisligen inte den konkurrerande jouren gör och vi hade också det lägsta budet. När sedan den konkurrerande jouren valde att överklaga beslutet så fick vi inte lämna in någon faktura till kommunen eftersom den andra jouren sagt sig kunna driva brottsofferstödet utan pengar under en period. Klart de kan då de inte har några direkta utgifter i form av lokalhyra, löner med mera. Allt detta är bara ett spel för att vi ska få slut på pengar och tvingas lägga ner istället. Däremot så vill vi vara tydliga med att Brottsofferjouren Östra Östergötland har sin verksamhet igång som vanligt, trots att vi inte fått några kommunbidrag. Till Norrköpings fördel kan vi ändå säga att de betalat för sig fram till sommaren, vilket inte de andra kommunerna i östra Östergötland gjort utan vi har jobbat gratis där under hela 2018.

Sedan vi valde att gå ur Brottsofferjouren Sverige har vi fått kämpa med näbbar och klor mot olika anklagelser och rena påhitt, men det här tar ändå priset när man helt utan tanke på de brottsdrabbade väljer att inte godta en upphandling bara för att de inte vann. Samtidigt så är det lustigt att just de brottsdrabbade ska drabbas av att det inte finns några pengar hos kommunen och att stödet till dem får kosta ca 200 000 kronor per år. Jämför man det med en brakförlust inom Upplev Norrköping eller för den delen olika projekt som bedrivs med kriminella så är det ju faktiskt småpotatis i sammanhanget.