Hur kan vi på Brottsofferjouren hjälpa dig?

Brottsofferjouren fungerar som ett komplement till samhällets resurser för brottsdrabbade människor och vår huvudsakliga uppgift är att ge stöd och information till brottsoffer, vittnen och anhöriga.  Förutom att ge medmänskligt stöd efter att man blivit utsatt för brott hjälper våra stödpersoner och vittnesstöd också till med att informera om rättsprocessen, fungera som stöd vid rättegångar samt även hjälpa brottsoffer vidare till professionellt hjälp om så skulle behövas.

Alla våra brottsofferstödjare har avlagt tysthetslöfte och vill man inte så behöver man inte ens uppge sitt namn i kontakten med oss. Du kan därmed vara fullständigt anonym.

Det förs inga journaler och de kontaktuppgifter vi har raderas i samband med att man inte längre är i behov av vår hjälp. Man bestämmer själv när man vill avsluta kontakten, varken det är efter ett telefonsamtal eller efter flera år.

Vi har inte heller några direkta väntetider innan man får prata med en brottsofferstödjare och de flesta kontakter brukar tas inom ett till två dygn efter att vi fått in ett ärende. Vår hjälp innefattar också mer praktiska göromål så som kontakt med myndigheter, hjälp att fylla i papper, söka skadestånd, följa med på förhör eller rättegångar och så vidare. All kontakt med oss är kostnadsfri.

Behöver du en stödperson som kan lyssna?

Att bli utsatt för ett brott kan innebära att man försätts i en situation som man aldrig tidigare varit med om och då kan behovet av att få prata med någon vara stort. Våra stödpersoner har både utbildning och erfarenhet av att hjälpa brottsdrabbade människor. De har också kunskap om rättsprocessen och i de fall man gjort en polisanmälan kan de även finnas med som stöd under polisförhören och en eventuell rättegångläs mer»  

Behöver du vittnesstöd som kan rättsprocessen?

Att bli kallad till en rättegång är för många en ny erfarenhet och det är helt förståeligt om man då också känner sig lite nervös. Domstolen i sig kan vara en miljö som man inte befunnit sig i så ofta, om än alls och man kanske inte heller är riktigt säker på vad som krävs av en själv i rollen som målsägande eller vittne. Då kan det vara skönt att veta att det finns speciellt utbildade vittnesstöd som befinner sig i domstolens väntsal för att ta emot de målsäganden och vittnen som kommer till huvudförhandlingarna. läs mer»

Vill ni ha mer kunskap om brottsoffers situation?

Exempel på ämnen för högstadie- och gymnasieskolor kan vara vilka konsekvenser brott får för brottsoffer och gärningsmän, att genom diskussion lyfta fram vanligt förekommande brott i barn och ungdomars värld idag, samt att ingå som ett komplement när man läser om lag och rätt i den ordinarie undervisningen.  läs mer»