Hur kan vi på Brottsofferjouren hjälpa dig?

Brottsofferjouren fungerar som ett komplement till samhällets resurser för brottsdrabbade människor och vår huvudsakliga uppgift är att ge stöd och information till brottsoffer, vittnen och anhöriga.  Förutom att ge medmänskligt stöd efter att man blivit utsatt för brott hjälper våra stödpersoner och vittnesstöd också till med att informera om rättsprocessen, fungera som stöd vid rättegångar samt även hjälpa brottsoffer vidare till professionellt hjälp om så skulle behövas.

Alla våra brottsofferstödjare har avlagt tysthetslöfte och vill man inte så behöver man inte ens uppge sitt namn i kontakten med oss.Det förs inga journaler och de kontaktuppgifter vi har raderas i samband med att man inte längre är i behov av vår hjälp. Man bestämmer själv när man vill avsluta kontakten, varken det är efter ett telefonsamtal eller efter flera år.

Vi har inte heller några direkta väntetider innan man får prata med en brottsofferstödjare och de flesta kontakter brukar tas inom ett till två dygn efter att vi fått in ett ärende. Vår hjälp innefattar också mer praktiska göromål så som kontakt med myndigheter, hjälp att fylla i papper, följa med på förhör eller rättegångar och så vidare. All kontakt med oss är kostnadsfri. fdsfsadfsaf

Behöver du en stödperson som kan lyssna?

Att bli utsatt för brott kan innebära att man försätts i en situation som man aldrig förr varit med om. Ens tidigare erfarenheter kanske inte räcker till för att själv kunna bearbeta det som hänt samtidigt som man också kan ha ett stort behov av att om och om igen få berätta om den kränkning man blivit utsatt för. Våra stödpersoner har både utbildning och erfarenhet av att hjälpa brottsutsatta människor. De har även kunskap om rättsprocessen och i de fall man gjort en polisanmälan kan de också finnas med som ett stöd under både polisförhören och en eventuell rättegång. läs mer»  

Behöver du vittnesstöd som kan rättsprocessen?

Att bli kallad till en rättegång är för många en ny erfarenhet och det är helt förståligt om man då också känner sig lite nervös. Domstolen i sig kan vara en miljö som man inte befunnit sig i så ofta, om än alls och man kanske inte heller är riktigt säker på vad som krävs av en själv i rollen som målsägande eller vittne. Då kan det vara skönt att veta att det finns speciellt utbildade vittnesstöd som befinner sig i domstolens väntsal för att där ta emot de målsäganden och vittnen som kommer till huvudförhandlingarna. läs mer»

Vill ni ha mer kunskap om brottsoffers situation?

De senaste åren har intresset för brottsoffers situation och det arbete vi bedriver inom Brottsofferjouren ökat. Det gör också att vi ofta blir inbjudna som föreläsare vid olika engagemang.De ämnen vi föreläser i varierar utifrån uppdragsgivarens önskan, men de grundar sig alla i det arbete vi utför inom Brottsofferjouren. läs mer»