Stödpersonen kan lyssna

Att bli utsatt för brott kan innebära att man försätts i en situation som man aldrig förr varit med om. Ens tidigare erfarenheter kanske inte räcker till för att själv kunna bearbeta det som hänt samtidigt som man också kan ha ett stort behov av att om och om igen få berätta om den kränkning man blivit utsatt för. 

Våra stödpersoner har både utbildning och erfarenhet

Våra stödpersoner har både utbildning och erfarenhet av att hjälpa brottsutsatta människor. De har även kunskap om rättsprocessen och i de fall man gjort en polisanmälan kan de också finnas med som ett stöd under både polisförhören och en eventuell rättegång. Den mesta kontakten med en stödperson sker via telefon men om man vill kan vi också träffas för personliga möten. Dessa sker då främst i vår lokal på Bryggaregatan eller, om man så önskar, på en offentlig plats. Vi gör aldrig hembesök annat än om det råder mycket speciella omständigheter.

När man varit utsatt för brott kan det kännas väldigt viktigt att få berätta om det man varit med om och då gärna flera gånger, men för att berätta behövs det också någon som lyssnar. De allra flesta har ett kontaktnät i form av vänner och familj, men även om de håller mycket av den brottsdrabbade och även om de gärna gör allt för att underlätta för honom eller henne så kan de ibland komma till en punkt när de känner att de hört den brottsdrabbades berättelse lite för många gånger.

Våra stödpersoner lyssnar på din berättelse

Det kan också vara så att den som utsatts för brott inte vill berätta något för sina närmaste i rädsla för att tynga dem med sin berättelse eller så kanske man helt enkelt inte har någon som man känner att man dela sin berättelse med. Det kan då vara skönt att få en utomstående att prata med. Våra stödpersoner lyssnar på brottsoffrets berättelse så många gånger som han eller hon känner ett behov av att berätta. De hjälper den brottsdrabbade att sätta ord på det man varit med om och det man känner. De bekräftar brottsoffrets reaktioner och hjälper till att hitta verktyg för hur man kan hantera det inträffade så man kan gå vidare med sitt liv. De finns helt enkelt där som medmänniskor.
Ibland kan man som brottsoffer också vara behov av mer professionell hjälp och i våra uppgifter som stödpersoner ingår det även att hänvisa brottsoffer vidare när vi ser att vår hjälp inte är tillräcklig.

Även vittnen och anhöriga kan vara i behov av att få någon att prata med och vår hjälp omfattar även dem. Ofta är det de anhöriga som är brottsoffrets främsta stöd men för att orka kan det ibland vara skönt att ha någon utomstående att prata med även för dem. Vårt tysthetslöfte gör däremot att vi aldrig för vidare det brottsoffret har pratat med oss om, likväl som vi naturligtvis inte berättar för brottsoffret vad den anhörige och vi pratat om. Vårt tysthetslöfte omfattar alla vi pratar med, oavsett ålder.

Våra stödpersoner har utbildning i att informera om hur rättsprocessen går till. Man kan också ladda ner vår broschyr ”Brottsoffrets lilla handbok genom rättsprocessen” från vår hemsida. Här förklarar vi på ett enkelt och tydligt sätt om förundersökningen, huvudförhandlingen, åklagarens roll, hur det är att vara vittne och en massa annat som kan vara bra att veta som brottsutsatt.