Vittnesstöd kan rättsprocessen

Att bli kallad till en rättegång är för många en ny erfarenhet och det är helt förståligt om man då också känner sig lite nervös. Domstolen i sig kan vara en miljö som man inte befunnit sig i så ofta, om än alls och man kanske inte heller är riktigt säker på vad som krävs av en själv i rollen som målsägande eller vittne. Då kan det vara skönt att veta att det finns speciellt utbildade vittnesstöd som befinner sig i domstolens väntsal för att där ta emot de målsäganden och vittnen som kommer till huvudförhandlingarna.

Det är en allmän åsikt inom domstolsvärlden att ”ett lugnt vittne också är ett bra vittne” och vittnesstöden har en viktig funktion att fylla här eftersom deras jobb är just att informera och lugna de vittnen och målsäganden som ska på rättegång.

Vittnesstöden informerar om hur rättegången går till

Vittnesstöden informerar om hur rättegången går till, vem som sitter var inne i rättsalen, vilka ersättningar man har rätt till i samband med att man blivit kallad till huvudförhandlingen och var man kan kvittera ut dessa samt en massa annan information som man har nytta av som målsägande och vittne. Förutom att ge information försöker de också sitta ner och prata lite allmänt med de som väntar eftersom det kan vara skönt att få något annat än den stundande rättegången att tänka på för en liten stund. Däremot får aldrig ett vittnesstöd diskutera den tilltalade eller det mål man ska in på.

En del tycker också att det är skönt att sitta ner och prata med vittnesstöden efter att de varit inne på rättegången. De kanske har frågor om sådant som hänt under huvudförhandlingen, hur de ska kunna få ut sitt tilldömda skadestånd och en massa annat. Eller så känner de helt enkelt bara för att ta det lugnt en liten stund när allt är över.

I väntsalen sitter både målsägande, vittnen, tilltalade och åhörare medan de väntar på att få komma in på huvudförhandlingen. En del målsägande och vittnen kan ibland uppleva ett stort obehag över att vistas i samma väntsal som den tilltalade och då har man möjlighet att få sitta i ett separat rum, det så kallade vittnesstödsrummet.
I vittnesstödsrummet finns också lite ritblock och kritor om man har barn med sig. Säg till vittnesstöden så plockar de fram lite förströelse till ditt barn.

Våra vittnesstöd jobbar ideellt

Våra vittnesstöd jobbar ideellt och tillhör därför inte Tingsrättens personal. Vi har i dagsläget inte tillgång till så många vittnesstöd som vi skulle behöva för att ha full bemanning hela veckan. Om du blivit kallad till Tingsrätten i Norrköping och vill vara säker på att det finns vittnesstöd just den dagen du ska komma så hör av dig till oss på Brottsofferjouren Östra Östergötland så försöker vi att ordna så någon finns på plats för att ta emot dig även om inget ordinarie vittnesstöd är i tjänst just då.