Tolv miljoner flickor under 18 år gifts bort varje år. Även om det är omöjligt att ge en exakt siffra så tror man att det är så många som 650 miljoner kvinnor i världen som blivit bortgifta som barn och siffran kommer att fortsätta stiga, främst i Afrika.

I Sverige införde man en lag från och med 1 januari 2019 om förbud mot barnäktenskap. Inga äktenskap där någon av parterna är under 18 år godkänns, oavsett om äktenskapet ingåtts i Sverige eller något annat land. Kommer den att ge någon genomslagskraft? Förhoppningsvis, men då gäller det att informationen når ut till de ungdomar som riskerar att giftas bort, men även att samhället har ett fullgott stöd att ge dem. Det räcker nog tyvärr inte med att ringa föräldrarna och berätta att de begår ett lagbrott, utan det behöver finnas ett bra skyddsnät kring ungdomen så de vågar berätta för någon utomstående också.

Ibland kan det vara frestande att gömma sig bakom tron att barnäktenskap inte förekommer i Sverige, men tyvärr så är inte ungdomarna här förskonade heller. Varje år kommer det artiklar vid skolstart om barn och unga som inte kommit tillbaka till skolan. Många av dessa tros ha förts till föräldrarnas hemländer och gifts bort. Hade vi kunna förhindra detta? Ja, troligtvis i flertalet fall om ungdomarna hade känt sig trygga med att berätta och framför allt om de vetat vart de kan vända sig även när skolan inte är igång.

De här ungdomarna har samma rätt som alla andra ungdomar i Sverige att få leva ett liv med egna livsval. De har samma rätt som vi själva hade som unga att få studera, bli förälskade, ha fritidsintressen, umgås med vänner, lära av erfarenheten och även lära av sina misstag. En ung människa ska inte behöva ta ansvar för hem och familj, sluta skolan för att bli någons fru, föda barn i alldeles för tidig ålder då kroppen inte är utvecklad för det. De här ungdomarna hör till samma samhälle som många av oss tar för givet, men de får aldrig njuta av de rättigheter de har som just unga tack vare att traditioner och kulturen tar över.

Idag är det Internationella Kvinnodagen. Även om vi behöver jobba med den här frågan varje dag, året runt så kan vi ändå försöka tänka lite extra på alla dessa barn och ungdomar som gifts bort mot sin vilja och utifrån den tanken också skrida till handling för att hjälpa dem.

 

Är du utsatt för brott, vittne eller anhörig? Hos oss får du kostnadsfritt stöd, information och möjlighet till personliga möten. Ring oss på 011-10 28 89  eller maila: boj.norrkoping@telia.com