Tänk vad lätt det är att kasta skit på någon som inte finns närvarande. Att utan grund häva ur sig lögner som andra sedan betraktar som sanningar eftersom de får stå oemotsagda. Vi har varit utsatta för det under en längre tid nu, men trott att om vi inte kommenterar det så slutar det. Vi hade så fel!

Som vi skrivit om så många gånger tidigare så valde vi för nästan exakt ett år sedan att lämna vårt dåvarande riksförbund Brottsofferjouren Sverige. Linköpings Brottsofferjour tog samma beslut. Det här mottogs inte med några hurrarop från högre ort, men i vår enfald så trodde vi ändå att allt skulle kunna fortsätta som vanligt. Ack, så fel vi hade. Brottsofferjouren Sverige plockade ihop en interimsstyrelse med bara ”fina” namn, skapade en ny jour med ett snarlikt namn som oss, Brottsofferjouren Östergötland, samtidigt som de lovade de styrande i Norrköping att de kunde ta över vår verksamhet inom en månad. Någon verksamhet hade de inte, utan brottsoffren hänvisades till närliggande län och ville man ha personliga möten så fick man också ta sig till dessa orter. Ringde någon brottsdrabbad till Telefoncentralen så hävdade de att det inte fanns några jourer i Norrköping eller Linköping. Är det att tänka på brottsoffers bästa? En av punkterna i upphandlingen var dessutom att man ska vara tillgänglig efter kontorstid. Brottsofferjouren Östergötland har inget eget telefonnummer utan hänvisar till Telefoncentralen som har öppet mellan 9.00-16.00. Med andra ord så ljög man om att kunna uppfylla den punkten, liksom flera andra i upphandlingen och ändå har de mage att hålla på att överklaga besluten.

Turerna var många och till sist blev den en upphandling. Vi vann den, men det kunde inte den nystartade jouren ta utan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. De ansåg att allt gått rätt till, men återigen överklagades beslutet, men nu till Kammarrätten. Där ligger det nu och väntar på prövningstillstånd. Allt detta för att i det treåriga avtal som vi precis hade skrivit under i december förra året innehöll en mening om att vi lyder under Brottsofferjouren Sveriges stadgar för lokala jourer.

I tisdags var det så dags för Brottsofferjouren Sverige att hålla en samverkanskonferens i Norrköping. Detta trots att de inte har något avtal med kommunen varken i Norrköping eller Linköping. Med andra ord så var den här konferensen inget annat än ren konkurrens av de lokala jourerna, finansierat med skattemedel eftersom pengarna kom från de miljoner som Brottsofferjouren Sverige får i bidrag av Socialstyrelsen varje år. Eftersom det var lokala jourer, polis, sjukvården och socialtjänsten som var målgruppen och eftersom inbjudan gick ut även till oss så anmälde vi oss. Några dagar innan fick vi sen ett telefonsamtal från Brottsofferjouren Sverige där man meddelade att vi inte var välkomna. Så mycket för den samverkan. En av anledningarna var att man inte kunde motivera för Socialstyrelsen att vi kom eftersom vi inte är medlemmar i riksorganisationen. Hur de kan motivera den här konferensen överhuvudtaget är för oss en gåta, helst med tanke på att de också tog tillfället i akt att göra ner både vår jour och Linköpings Brottsofferjour.

Dagen efter konferensen fick vi nämligen motta flera samtal med frågor som hade kommit upp på den här tillställningen. Någon hade frågat varför de valt att starta en ny jour när det finns fungerande jourer i bägge städerna och svaret lät inte vänta på sig. Svaret de fick av representanterna från Brottsofferjouren Sverige och Brottsofferjouren Östergötland var att vi inte har någon värdegrund och ingen kvalité varför vi då inte är lämpliga att bedriva brottsofferstödjande verksamhet enligt dem. Vi har både värdegrund, stadgar, policy och dessutom kvalité, – kompetens och metodutvecklingsplaner som revideras varje år. De sista tre dokumenten är något som vi lokala jourer själva valt att skriva då det inte finns i Brottsofferjouren Sveriges minimikrav, vilka är deras kvalitésäkring för de lokala jourerna. De var också noga med att påpeka att vi inte kunde leva upp till deras kvalitétsförsäkran, vilket är ovan nämnda minimikrav. Det är också ren lögn då vi hela tiden varit öppna med att vi ansåg dem fel och otillräckliga. Huvudsaken var att man lämnade in en försäkran om att man följde dem en gång per år och om man sen gjorde det eller inte var av underordnad betydelse. I ett protokoll från förbundsstyrelsen Brottsofferjouren Sveriges styrelsemöte från 2016 kan man läsa att ingen lokal jour helt lever upp till minimikraven, trots det så har de flesta lokala jourer skrivit den årliga försäkran om att de gör så. Det är inte kvalité anser vi varvid vi valde att skriva egna dokument för att försäkra oss om att verksamheten följer en god kvalité. Att de ens hade mage att säga en sådan sak, helt taget ur luften, förvånar oss då de faktiskt stod och ljög inför de som samlats på konferensen.

Ytterligare ett påstående från arrangörerna var att man inte vet vem som sitter i våra respektive styrelser. Det är absolut ingen statshemlighet och frågar man oss så kommer vi naturligtvis att svara på frågan. Däremot så vänder vi oss mot deras lögner om att det är inkompetenta människor som även i Brottsofferjouren östra Östergötlands fall ska vara släkt med varandra. Detta är ytterligare en lögn med enbart ett syfte och det är att skada vår förening. Ni är välkomna att besöka oss så kan ni få korrekta svar på era påståenden istället för att sprida osanningar.

Det här är bara några av de lögner som man passade på att svartmåla oss med under den statligt finansierade samverkanskonferensen som hölls i rent konkurrenssyfte. Vi har inte den ekonomi som ett riksförbund har för att kunna försvara oss då vi inte inbringar miljoner och åter miljoner i bidrag från statliga medel, men vi har en sak som är viktigare än det och det är hedern. Vi kan gå med huvudet högt och veta att vi inte spridit en enda lögn om våra konkurrenter, medan vi däremot fått försvara oss flertalet gånger mot deras lögner. Kanske är vi naiva som tror att man kommer längst med sanningen, men samtidigt så måste vi kunna leva upp till vårt rykte och kunna se våra brottsoffer i ögonen och det kan vi inte om vi levererar osanningar. Vi är stolta över den verksamhet vi bedriver och därför väljer vi istället att lyfta fram den i offentliga sammanhang. Däremot får det vara nog med lögner nu och därför kräver vi att Brottsofferjouren Sverige och Brottsofferjouren Östergötland gör det enda rätta genom att ge oss och Brottsofferjouren i Linköping en offentlig ursäkt för de lögner de sprider om oss! Det borde faktiskt vara under deras värdighet att sprida lögner och förtal. Helst när de själva påstår sig vara seriösa jourer med kvalité.