Texten är lånad från Brottsofferbloggen.se

 

1 juli skärps straffen för hedersrelaterad brottslighet i samband med att nya lagar träder i kraft.

Brott som haft till avsikt att återupprätta eller behålla hedern ska därmed ses som en förvårande omständighet och straffen blir därmed hårdare.

Dessutom är det från och med idag förbjudet att förmå eller tvinga ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser. Det innebär i praktiken att en vuxen man kan få fängelse om han gifter sig med ett barn, även om han skyller på att han trodde att flickan var myndig. Även den präst, imam eller rabbin som gifter bort barnet kan bli straffad nu. Det är hans uppgift att ta försäkra sig om att det inte är en minderårig som gifts bort.

Det innebär också att föräldrarna eller andra släktingar kan bli straffade om de gifter bort flickan. Bortförklaringar som att hon gjorde det av fri vilja eller att hon själv önskade det håller inte längre, utan från och med idag gäller att man är 18 år eller äldre om man ska ingå äktenskap. Ansvaret ligger härmed på de vuxna att inte tillåta barnäktenskap.

Kommer det här att innebära att det fattas färre ungdomar vid skolstarten i höst? Kanske, men förmodligen inte. Lagen måste nog hinna ”sätta sig” först och det behöver nog också komma ett antal fällande domar innan den får någon som helst avskräckande effekt för de som går i tankarna om att gifta bort sina döttrar.

Vi har redan tidigare haft lagar som ska skydda människor från att behöva ingå äktenskap mot sin vilja. Redan 2014 kom lagen mot äktenskapstvång som innebär att den som tvingar någon att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser gör sig skyldig till brott. Mer om de tidigare lagarna kan ni läsa på

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/aktenskapstvang-och-barnaktenskap/vad-sager-lagen/

Man har också lagstiftat om utreseförbud för att skydda barn som riskerar att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Även när det gäller kvinnlig könsstympning har det funnits lagar tidigare som straffar föräldrarna om de låter könsstympa sina flickor. Däremot står inte antalet fällande domar i relation till antalet könsstympade flickor, så kanske borde man börja fundera på varför det ser ut så också?

Tre lagar som är skapade för att stärka unga människors rätt till att leva ett fritt liv, utan rädsla för att skadas eller dödas i hederns namn om de gör något som anses fel i familjens ögon. Kanske kan de nu också slippa gifta sig i ung ålder om föräldrarna förstår allvaret med att de begår ett lagbrott om de gifter bort sin dotter? Det skulle vara intressant att veta om det gjorts några studier på om lagstiftningen 2014 haft någon positiv effekt för de här ungdomarna. Om de känner sig mer trygga i att inte bli bortgifta eftersom deras anhöriga vet att de begår ett brott i sådant fall. De tjejer som jag träffat på sedan lagändringen 2014 har i alla fall inte känt sig stärkta av den. En del har inte ens vetat om att den finns.

Lagarna i sig är bra, men nästa steg är ändå hur man ska kunna nå ut med dem till de som riskerar att utsättas och utsätta. Samtidigt så tror jag också att hela rättsväsendet behöver uppdateras på just ämnet hedersrelaterade brott. Det räcker inte med att det sitter en liten klick som är specialister, utan alla behöver ha en viss grundkunskap så de här ungdomarna får rätt stöd och hjälp redan från första stund som rättsväsendet får vetskap om deras situation.