Nytt år, nya möjligheter. 2018 har varit ett riktigt turbulent år för oss här på Brottsofferjouren Östra Östergötland, men vi hoppas på att 2019 ska bli betydligt lugnare och bjuda på mer arbetsro.

2018 valde vi att lämna vårt dåvarande riksförbund, Brottsofferjouren Sverige. Naivt nog trodde vi att vi skulle komma att fortsätta verksamheten som innan, men tyvärr så blev det inte så eftersom utträdet inte mottogs med några glädjerop precis. I veckan hoppas vi på att avtalet med Norrköpings kommun kommer att skrivas och att vi sedan kan dra igång verksamheten med den intensitet som vi är vana vid.

När det gäller ärendeförmedlingen från polisen så håller Justitiekanslern på att titta över om Brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen har rätt att inte informera brottsdrabbade om att det finns lokala brottsofferjourer i både Norrköping och Linköping. Som brottsdrabbad har man rätt att få information om vilket stöd som finns att få, men det har man förvägrat brottsdrabbade i länet genom sitt agerande. Det har också medfört att de som vill ha personliga möten fått sitta och åka till angränsande län för dessa. Det kan knappast vara ett beslut med de brottsdrabbades bästa i åtanke, utan snarare ett beslut grundat på helt andra principer.

Vad har 2019 att erbjuda då? Först och främst ska vi ha årsmöte i februari. Sen har vi också flera engagemang under vecka 8 att bjuda på, men som vi kommer att presentera närmare under kommande veckor. Vi har fått medel från Brottsofferfonden för flera seminarier som ska hållas under våren och dessutom kommer vi själva att erbjuda en föreläsning som vi åker runt med. Den heter ”Visa lite tacksamhet” och handlar om utsattheten man kan uppleva både som familjehemsplacerad, men även som familjehem. Den finns att boka från mars månad för den som är intresserad. Utöver det så fortsätter vårt utåtriktade arbete med andra föreläsningar också.

Vi ser fram mot ett händelserikt 2019 där vi hoppas att alla stormar ska vara utridna och att vi kan få ägna oss enbart åt det vi finns för, nämligen att hjälpa brottsdrabbade, vittnen och deras anhöriga.

En riktigt god fortsättning på det nya året önskar vi er alla.

 

Är du utsatt för brott, vittne eller anhörig? Hos oss får du kostnadsfritt stöd, information och möjlighet till personliga möten. Ring oss på 011-10 28 89  eller maila: boj.norrkoping@telia.com