Den 1 januari nästa år träder en ny lag i kraft som förhoppningsvis ska förändra livet till det bättre för några barn och unga. Inga barnäktenskap ska då längre erkännas i Sverige. Inte ens de som ingåtts utomlands.

Som det är idag så kan äktenskap med barn erkännas om det ingåtts innan någon av parterna haft någon koppling till Sverige, men efter 1 januari nästa år är det helt uteslutet. Däremot så gäller inte detta för äktenskap som erkänts i Sverige före lagen trätt i kraft. I Expressen kan man den 21 november i år läsa att Migrationsverket gjorde en kartläggning 2016 över hur många barn som var gifta och fick fram att det var 132 stycken. Nästan samtliga var flickor gifta med äldre män och nästa samtliga kom från Syrien, Afghanistan eller Irak. Mörkertalet är däremot stort så det ger ingen rättvis bild av hur läget egentligen är.

I mars i år gav också Migrationsverket ut en informationsbroschyr med titeln Information till dig som är gift med ett barn. En synnerligen feg information med texter som följande:

Socialtjänsten kan komma att föreslå att ni inte bor tillsammans under en kortare eller längre period.”

Foldern informerar också paret om att det är “olämpligt att ni bor tillsammans om barnet är under 15 år”. Detta eftersom det i Sverige inte är tillåtet med sex med någon som är under 15 år.

Broschyren fick så mycket kritik att den snart drogs tillbaka. Ett mycket bra beslut. Broschyren var framtagen som ett regeringsuppdrag för att informera om just barn- och tvångsäktenskap. Formuleringar som ovan låter lite väl tandlösa utifrån både svensk lag och Barnkonventionen kan jag tycka.

Jag hoppas att den nya lagen ska ge effekt och att man också kommer på metoder att nå det stora mörkertalet av unga så att de kan få leva som de barn och ungdomar de är och som de också har rätt till att vara. Jag hoppas också att de här barnen får den hjälp och det stöd de behöver för att orka och våga bryta upp från ett ofrivilligt äktenskap. Det fungerar ju knappast att göra som i några fall man läst om sista åren, nämligen familjehemsplacera barnet hos mannen eller nära släktingar. Äktenskapet och dess plikter kommer ju knappast att lämna dessa flickor även om samhället ingriper med åtgärder som dessa om man gör så här. Barn ska få vara barn, med allt vad det innebär av lek, skola och ännu mer lek. Ungdomar måste också få vara unga. De måste få göra sina egna misstag, sköta skolan, göra fler misstag och sen göra rätt. De måste få uppleva den första förälskelsen, men samtidigt veta att de kan ändra sig om det inte känns rätt för att leta efter någon annan. Barn och ungdomar hör inte hemma i äktenskapet i någon annan form än just som barn och ungdomar till vuxna föräldrar. Äntligen kommer lagen som förhoppningsvis ska kunna göra livet lite lättare för några ungdomar. Äntligen visar svensk lag att vi svenskar står upp för alla barn. Fast det återstår ju att se hur den nya lagen efterlevs också innan man blir för exalterad över förändringen.