Vad är vi kvinnor värda inför lagen egentligen? Såg på Uppdrag Gransknings program om våldtäkter och även om jag, genom mitt arbete, vet att det slarvas med många våldtäktsutredningar så blir det ändå så påtagligt när man ser det i ett faktaprogram.

Maria anmäler att hon blivit våldtagen av två män på ett hotellrum. Hon har synliga skador, gärningsmännen kunde identifieras och ändå så förhörs de inte.

I Norrland frias två gärningsmän i Hovrätten efter att ha stått åtalade för våldtäkt på en 11-årig flicka. Det genomfördes ingen brottsplatsundersökning trots att flickan kunde peka ut lägenheten där brottet hände och dessutom så skedde ingen fotokonfrontation. Endast flickans vittnesmål räckte inte att fälla gärningsmännen och förundersökningen var inte korrekt utförd så därmed en friande dom.

Jag har själv träffat kvinnor som anmält våldtäkt och när de frågat polisen varför det tar sådan tid med förundersökningen fått svaret att polisen har allvarligare brott att jobba med. Det här är inte en engångsföreteelse tyvärr. Visst finns det allvarligare brott än en våldtäkt om man nu ska rangordna brotten, men är inte en våldtäkt allvarligt nog för att lägga resurser på? Dessutom så anser åtminstone jag att våldtäkt är ett av de allvarligaste brotten man kan utsättas för.

I Uppdrag Granskning berättar man att den misstänkte gärningsmannen i princip alltid ska förhöras och att det är Åklagarmyndighetens rekommendation för att våldtäktsutredningar ska bli bättre. Även om prognosen ser dålig ut så kan ett förhör leda utredningen framåt, säger åklagaren som är med i programmet. Följer polisen de här rekommendationerna då? Jag har för lite insyn för att kunna svara på den frågan, men det finns ett antal fall under åren där jag varit med och stöttat den brottsdrabbade där man inte gjort det. Likaså finns det ett antal fall under åren som man kunnat läsa om i tidningarna där man inte heller följt Åklagarmyndighetens rekommendation. Varför kan man undra? Ligger det inte i samhällets intresse och då även polisens att ett så pass grovt brott som våldtäkt utreds så väl som möjligt? Ligger det inte också i allas intresse att utreda om en person begått brottet och att den då också döms för det? Dessutom så sänder det signaler till både gärningsmän och brottsdrabbade som inte är förenliga med ett rättssäkert samhälle. För de som utför brotten blir det ett kvitto på att det de gjort inte är så allvarligt och att de dessutom kan fortsätta med andra offer utan risk för straff. Det sänder också signalen att man inte behöver respektera andra människor, utan kan använda dem allt efter sin egen lust och vilja. För den brottsdrabbade sänder det tyvärr signalen att det inte är någon idé att anmäla när det ändå inte leder någon vart? Många kvinnor som jag mött känner att de inte blir trodda och läggs då förundersökningen ner innan man ens förhört den misstänkte så förstärks den känslan ytterligare.

2018 anmäldes rekordmånga våldtäkter och våldtäktsförsök, men antalet uppklarade brott minskade. Inte ens en av tio ledde till åtal. Det finns också geografiska skillnader på hur uppklarningsprocenten ser ut. Med andra ord så är det alltså avgörande för den brottsdrabbade var hen bor huruvida anmälan ska leda till åtal.

Det här är ett stort hån mot alla de som vågar och orkar anmäla. De har redan utsatts för trauman som kan komma att ta många år att bearbeta och då kan man åtminstone begära att deras anmälan tas på allvar och utreds på allra bästa sätt.

 

Är du utsatt för brott, vittne eller anhörig? Hos oss får du kostnadsfritt stöd, information och möjlighet till personliga möten. Ring oss på 011-10 28 89  eller maila: boj.norrkoping@telia.com