Känner du att du vill göra något för en medmänniska i kris?

Har du empati och förmågan att lyssna på andra människor? Då är du den vi söker. Vi är ett härligt gäng som månar om gemenskapen med varandra och som är stolta över det arbete som vi utför bland brottsdrabbade människor, vittnen och anhörig, men vi behöver ständigt bli fler.

Vad innebär det att vara stödperson?

Att jobba som stödperson innebär att du har kontakt med brottsoffer, vittnen och anhöriga. Vår samordnare få ärenden via fax från polisen eller genom att den brottsdrabbade själv kontaktar oss. Dessa ärenden delar hon sedan ut till stödpersonerna via ett rullande schema varefter man som stödperson sen ringer upp den hjälpsökande från sin hemtelefon. Man kan, om man inte har tillgång till telefon i hemmet, också ringa från vår lokal. läs mer»

Vad innebär det att vara vittnesstöd?

Som vittnesstöd jobbar man främst i Tingsrättens väntsal. Arbetsuppgifterna består bland annat av att ta emot målsägande och vittnen när de kommer till domstolen. För många människor är det här deras allra första kontakt med en domstol och då kan miljön i sig verka lite skrämmande. läs mer»

Utbildningen för dig som vill att bli stödperson eller vittnesstöd

För att jobba som stödperson eller vittnesstöd krävs det att man först genomgår en av Riksförbundet framtagen utbildning hos oss här på Brottsofferjouren Östra Östergötland. Det är gemensam utbildning för både stödperson och vittnesstöd så man behöver inte bestämma sig för vilket man vill jobba som förrän man ska börja den praktiska delen av utbildningen. läs mer»