Utbildningen för dig som vill att bli stödperson eller vittnesstöd

För att jobba som stödperson eller vittnesstöd krävs det att man först genomgår en av Riksförbundet framtagen utbildning hos oss här på Brottsofferjouren Östra Östergötland. Det är gemensam utbildning för både stödperson och vittnesstöd så man behöver inte bestämma sig för vilket man vill jobba som förrän man ska börja den praktiska delen av utbildningen.

Krav på den som jobbar med Brottsofferjourens verksamhet

Varken man väljer att jobba som stödperson eller vittnesstöd finns det vissa krav som man, förutom avslutad utbildning, måste uppfylla innan man kan börja jobba som ideell brottsofferstödjare hos oss.

• Man måste vara över 18 år
• Ha en positiv människosyn och en personlig mognad
• Vara psykiskt stabil
• Ha förmåga att visa empati
• Vara en god lyssnare
• Inge trygghet och förtroende
• Inte själv ha några obearbetade trauman
• Inte finnas i belastningsregistret
• Vara medlem i den lokala föreningen

Eftersom hela vår verksamhet går ut på att ge medmänskligt stöd är det den personliga lämpligheten vi tittar främst på när det kommer nya medarbetare. Det är också viktigt att man kan jobba individuellt men även att man fungerar bra i grupp. Vid de flesta brottsofferkontakter jobbar man ensam, men vi har också månadsmöten och andra tillfällen där vi träffas hela gruppen och då det är viktigt att alla närvarande känner sig så pass trygga att de kan ta upp vilka frågor de än känner att de behöver.

Så här går utbildningen till

Hur utbildningarna går till skiljer sig lite åt beroende på vilken jour man går utbildningen hos. Vi har på Brottsofferjouren Östra Östergötland under de senaste tre åren använt oss av ett lite annorlunda upplägg som innebär att man läser kursen i form av en intensivutbildning. Det här började som ett försök men slog så pass väl ut att vi sedan valt att fortsätta hålla våra kurser på det här sättet. Visserligen blir utbildningen mycket intensiv, men det innebär också att man kommer igång med den praktiska delen av arbetet mycket snabbare och det är ju det de flesta vill när de väl bestämt sig för att engagera sig som brottsofferstödjare.

Vi försöker att hålla en utbildning varje vår och höst men i mån av ekonomi och tid kan det bli både färre eller fler.
Om du är intresserad av att börja jobba ideellt hos oss så kan vår samordnare svara på när nästa utbildning planerar att hållas.

Utbildningen är helt kostnadsfri.

I samband med att utbildningen börjar skriver man på en låneförbindelse för den studiebok vi använder oss av under kursens gång. Det innebär att man förbinder sig att återlämna boken till Brottsofferjouren Östra Östergötland efter avslutad kurs, eller om man av någon anledning väljer att hoppa av kursen i förväg. Om man inte sköter det åtagandet debiteras man för bokens kostnad. Skulle man däremot vilja ha ett eget exemplar av boken går det också bra att köpa den.

Utbildningen börjar ganska intensivt med att vi läser två stycken heldagar. Dessa är förlagda till en helg då vi träffas i Sensus lokaler på Teatergatan. Vi håller med frukost, lunch och eftermiddagskaffe under de här dagarna och våra två ”mattanter” brukar ha som mål att alla ska ha magknip för att de ätit för mycket när de lämnar utbildningen på eftermiddagen.

Under helgens intensivkurs får man information om BOJ, hur det är att jobba som stödpersoner respektive vittnesstöd, lite samtalsmetodik och en hel del annat som man bör veta för att klara av sitt uppdrag som brottsofferstödjare. Allt detta varvas med diskussioner och i mån av tid även av rollspel. Diskussionerna är viktiga eftersom det ofta är genom dessa man själv kommer till insikt om sina egna funderingar, frågor och framför allt fördomar och på så sätt vet man också vad man bör jobba lite extra med, antingen själv eller i grupp.

Efter att intensivkursen avslutats brukar vi vänta ett par veckor innan vi har nästa träff så att helgens kunskaper har en chans att sjunka in lite grann. Vi kommer inte heller ha några fler så här långa pass under utbildningen utan i fortsättningen träffas vi några timmar på kvällstid.

Under tiden mellan intensivutbildningen och den första återträffen får man också komma till oss på jouren och träffa vår vice ordförande för en individuell intervju. Den här intervjun görs normalt innan man börjar utbildningen men vi vill gärna lära känna våra deltagare lite innan så därför väntar vi ett tag med den.
I samband med den här intervjun får man också skriva under ett tysthetslöfte. Det är inte juridiskt bindande som tystnadsplikt, utan ett etiskt löfte. Om man på något sätt bryter det löftet kommer man bli avstängd från sina uppgifter inom Brottsofferjouren med omedelbar verkan.
Det är också nu man får träffa sin handledare och det är med henne man sen kommer att diskutera de första brottsofferkontakterna man har. Är det få på kursen som vill bli stödpersoner brukar kursledaren eller vice ordförande fungera som handledare. Vill man däremot bli vittnesstöd så får man ett redan aktivt vittnesstöd som handledare.

På den första återträffen brukar vi gå igenom rättsprocessen. Det vill säga från anmälan till rättegång, respektive att förundersökningen läggs ner. Vi pratar också om skadestånd och frågor rörande detta som är vanligt att man får som brottsofferstödjare.

Vid den andra återträffen träffas vi på Tingsrätten där lagmannen brukar visa oss runt i lokalerna samt svarar på eventuella frågor. Är det en mycket liten grupp brukar vi slå ihop fler grupper i ett innan vi ber om ett besök.
Oavsett om man varit på studiebesök på tingsrätten eller inte så rekommenderar vi att man också sitter med som åhörare vid några huvudförhandlingar för att lära sig mer om hur en rättegång går till.

Vid den tredje återträffen går vi igenom det som vi har lärt oss hittills. Vi spelar också rollspel för att på så sätt träna inför de första kontakterna med ”riktiga” brottsoffer. Det finns många som inte tycker det låter särskilt lockande att spela just rollspel, men de allra flesta brukar ändra uppfattning och ha riktigt roligt när de väl kommit igång.

Vid den fjärde återträffen har de allra flesta hunnit börja prova på vad det innebär att vara stödpersoner och vittnesstöd. Det gör också att det börjat uppstå en del frågor och funderingar vilka vi nu också tar upp vid det här tillfället.
Vi repeterar också vad vi gått igenom under övriga kursen och i samband med detta tillfälle anses också den teoretiska biten av utbildningen avklarad. En del grupper vill också ha en femte träff efter ytterligare en tid eftersom de inte tycker att de hunnit med tillräckligt mycket praktik ännu och då ser vi naturligtvis till att det blir ytterligare ett kurstillfälle.

Man måste kunna visa upp ett utdrag från polisens belastningsregister innan man får börja jobba som brottsofferstödjare. Det går att beställa från polisens hemsida, www.polisen.se. Eftersom det tar några veckor att få hem är det bra om man beställer det så fort som möjligt efter att man påbörjat utbildningen.

För att bli godkänd som stödpersoner eller vittnesstöd måste man ha närvarat minst 75 % av tiden på den teoretiska utbildningen samt genomfört minst åtta timmar praktik under handledning av en erfaren stödperson eller vittnesstöd.
Man måste också vara medlem i den lokala jouren. Det bör man bli så snart som möjligt i samband med att utbildningen börjar eftersom det i medlemsavgiften ingår en försäkring för alla brottsofferstödjare. Om man inte betalat sin medlemsavgift är man således oförsäkrad i sitt engagemang vilket naturligtvis inte får förekomma.
När alla krav är uppfyllda och utbildningen genomförd är det slutligen den lokala styrelsen som genom ett styrelsebeslut godkänner de nya ideella brottsofferstödjarna. När det är gjort utfärdar Riksförbundet ett stödpersons- eller vittnesstödsbevis samt ett utbildningsdiplom till var och en av våra nya medarbetare.

Månadsmöten

En gång i månaden håller vi månadsmöte. De här träffarna kan ses som ett tillfälle att både umgås med de andra i gruppen samt att få en möjlighet att byta erfarenheter med varandra. Kanske har man frågor om hur andra gjort i vissa situationer, eller kanske vill man dela med sig av något speciellt som man tror att även andra kan ha nytta av. Oavsett vilket så håller vi hårt på tysthetslöftet och även om vi byter erfarenheter så lämnar vi aldrig ut brottsoffret.
Det är viktigt att man deltar så ofta som möjligt på dessa möten men skulle man av någon anledning inte kunna komma vid ett tillfälle så skickas det ut information via ett ”månadsbrev” som skickas till alla ideella varje månad.

Fortbildning

Jouren har till uppgift att varje år anordna fortbildningar. Hur dessa ser ut och vad de handlar om kan vara lite olika. Eftersom vi på Brottsofferjouren Östra Östergötland nyligen haft en ganska intensiv fortbildningsomgång har vi nu varvat ner lite och försöker plocka in information och gästföreläsare i samband med våra månadsmöten.
Liksom månadsmötena är det viktigt att man som ideell försöker närvara vid som många fortbildningar som möjligt eftersom det här är en chans att lära sig mer om intressanta ämnen som på olika sätt har återkopplingar till det arbete vi bedriver.
Kan man inte komma på fortbildningen finns det oftast möjligheter att få informationen i efterhand, men det är varje enskild brottsofferstödjares ansvar att se till att ta del av den informationen.